vipslot/
vipslot/es_clients_db.txt
vipslot/es_vipslot.txt